Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“, при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн – магазина. Вашето съгласие с тези Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратно сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към Продавача.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

Идентифицирането на потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите Общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог –файлове на сървъра на www.lifecycle.bg, съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация.

 

Продавачът си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им.

 

Страни по тези Общи условия:

„Паломита.“ ЕАД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, , ул.”Анна Ахматова.” №1, ЕИК: 831300128   наричан по-нататък „Продавачът“ или „Ние“

и

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят (физическо лице) декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години).

 

Авторски права

Наименованието ,,Lifecycle.“  лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Продавача  и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение. 

Ограничаване на отговорността

Продавачът не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт  не е на разположение по всяко време. Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Продавача. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само – характеристики, размери, цветове, гаранционни условия, начин на употреба и т. н. е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока, и  Продавачът не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация

Продавачът не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Потребителя и Продавачът не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове. Продавачът не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки преди да ползва или сваля информация от този  сайт.

Продавачът се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.                                                           

Политика на поверителност

  Събираната лична информация за потребителя се използа само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред. С приемане на тези Общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от Продавача или упълномощени от дружеството лица (вкл., но не само – куриерска фирма) за целите на изпълнението на договора за онлайн-покупка и доставка на стока, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

Продавачът не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат на Потребители, които са дали изричното си съгласие за получаване на такива чрез кликване на бутона „Съгласен съм да получавам търговски съобщения“. Всеки потребител може да деактивира даденото съгласие чрез влизане в профила си и кликване на съответния бутон.

Услуги

Чрез този сайт Продавачът предлага на Потребителя оферти за покупка на богат асортимент от стоки от доказани търговски марки чрез извършване на онлайн-поръчка,  заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от Потребителя адрес.

Условия за покупка

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. За да пазарува от сайта Потребителят се нуждае от регистрация. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Потребителят следва задължително да попълни всички места, отбелязани със звездичка. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Продавачът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Продавача, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Незабавно след поръчката Продавачът изпраща на Потребителя е-майл – съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

Договорът за он-лайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от Продавача.  С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.

Цена и плащане

Всички цени на Стоки в сайта са в български лева, включват ДДС и не включват разходи за доставка. За всеки продукт, обявен на сайта, има посочена цена. Продавачът не носи отговорност за различия между тези цени и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

Продавачът се опитва да проверява непрекъснато коректността на посочените в сайта цени, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчана стока, Продаввачът ще информира Потребителя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна. Ако Продавачът не е в състояние да се свърже с потребителя, то ще третира поръчката като отменена.

Начин на пащане:  Плащането става  чрез  наложен платеж  - заплащане на поръчката на куриера при доставка на стоката.

Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

 Транспортните разходи се начисляват и заплащат отделно, съгласно описаното в следващия раздел „Доставка“.

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Потребителя до три работни дни от деня на потвърждаването им. Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Продавача, в съответствие с предвиденото в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителя. Поръчаната стока се доставя в подходяща  за вида й опаковка. В случай,че Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според графика, на вратата на доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на три работни дни или се следват правилата на уведомяване на съответната куриерска фирма. За повече информация, моля посетете сайта на Спиди АД: http://www.speedy.bg. При липса на комуникация и невъзможност да се връчи пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Продавача. Стойността на доставката не е включена в цената на стоката и зависи от теглото на поръчаната стока.

-безплатна доставка-при поръчка над 25 лв.

- 3.90 (три и деветдесет) лева – при икономична/обикновена доставка .

Срок на икономичната доставка:  до 2 работни дни в зависимост от населеното място. Изключение в срока на доставка правят малките населени места с график на обслужване.

Не се предлага услугата „Преглед на пратка преди получаване”.

В случай че, Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

 

Безплатната доставка се предлага за поръчки на стойност над 23 лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме стоката

Рекламация

При получаване на стоката Потребителят е длъжен да я огледа за явни недостатъци и при наличие на такива незабавно да информира Продавача. Възраженията на Потребителя се отразяват в писмен вид – във формуляр, който Потребителя получава заедно с пратката, подписва се и се изпраща на Продавача заедно с върната стока. Ако Потребителят не заяви възраженията си, се смята, че стоката е одобрена и съотв. Потребителят губи правото си да претендира явни недостатъци на доставената стока. В случай на очевидни признаци за повреда на стоката по време на транспорта (разкъсана опаковка, изкривяване на кутията и т.н.) при получаването й Потребителят  трябва да отхвърли пратката, за да бъдат избегнати възможни усложнения при рекламацията на повредените стоки.

При несъответствие на получената стока с договора за онлайн продажбата й, Потребителят има право да предяви рекламация по реда и при условията на Закона за защита на потребителите  в 14 дневен срок от получаването й.,като молим да се свърже с нас по телефона или електронната поща,упоменати в www.lifecycle.bg. При основателна рекламация,  Продавачът възстановява на Потребителя стойността на рекламираната стока.. Потребителят следва да  предостави  чрез Формуляра за връщане банкова сметка, по която  сумата да бъде  възстановена.

Специални условия за връщането на специфични стоки

Козметични продукти,храни,хигиенни материали, парфюми, както и стоки,имащи пряк контакт с тялото или поради своята специфика изискват специални условия за съхранение,нетрайни стоки, не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект. Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект.

„Бисквитки

www.lifecycle.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Продавачът  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

Общи разпоредби

Продавачът може да прехвърля своите права и задължения по тези Общи условия и по всеки договор за покупка от онлайн магазина, като в този случай не се освобождава отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя, а приобретателят встъпва като съдлъжник на Продавача. Прехвърлянето на права и задължения става с писмено известие до Потребителя.

При покупка на Стока чрез онлайн магазина не се прилагат ваучери или други талони за отстъпки, издадени от Продавача или негови доставчици и контграгенти.   

Контакт

Продавачът публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие Продавачът да използва следните технически средства за контакт с него: електронна поща и/или телефон, вкл. – да получава известия от Продавача по телефон и/или електронен път, вкл. – чрез email комуникация или известие на сайта.

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на РБългария. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн –магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова и ако подсъдността не е определена императивно,  ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен  съд в гр. София. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

Заключителни разпоредби

Продавачът има право по всяко време да променя настоящите общи условия. Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Продавача преди този момент.